Charalambides Christis
Hoppa till Innehåll

Avtalet om skyddad ursprungsbeteckning för halloumi är lönsamt för alla parter, enligt jordbruksministern.

augusti 26, 2022

Ministern för jordbruk, landsbygdsutveckling och miljö, Costas Kadis, välkomnade avtalet om produktion av halloumi enligt den europeiska SUB-certifieringen, som enligt honom är till fördel för alla parter, men de måste dock uppfylla de nödvändiga villkoren.

Som redan har meddelats bör det i enlighet med de villkor som EU har fastställt ske förändringar av kvoterna för get- och fårmjölk, som nu bör uppgå till 50 procent. Enligt ministern förväntas anpassningsperioden förlängas till 2029, från 2024 som ursprungligen föreslogs, om en ändring av EU-förordningen görs.

Detta är resultatet av ett möte som ägde rum i går på Cyperns handels- och industrikammare, där alla parter deltog.

"Det var ett svårt möte. Det fanns stunder av spänning, men alla insåg till slut att det inte kunde slutföras utan att en överenskommelse nåddes", sade Kadis till Cyperns nyhetsbyrå. Han beskrev till och med mötet som "händelserikt", eftersom några av deltagarna gick så långt att de förklarade att de skulle avbryta förhandlingarna.

Ministern underlät dock inte att betona att detta var det första mötet som gav resultat, efter många misslyckade möten, eftersom de olika sidorna "hittade en gemensam grund och enades om en ram för hur vi ska gå vidare med halloumi".

Förlängningen av övergångsperioden (tills getmjölken når 50 %) var ett enhälligt beslut. Enligt ministern erkänner dock alla, inklusive uppfödarna, att produktionen av halloumi med den skyddade ursprungsbeteckningen bör följa de faktiska kvantiteterna mjölk som finns tillgängliga på Cypern, eftersom vi inte får glömma den senaste minskningen av öns boskap på grund av de ogynnsamma förhållandena.

Följaktligen bör kvoten för get- och fårmjölk från och med december 2022 gradvis uppgå till 10 % (från nuvarande 25 %) och från och med januari 2023 till 20 %. Senare är planen att lägga till 5 % getmjölk varje år, tills vi slutligen når de önskade 50 % år 2029.

Låt oss här notera att den ursprungliga tidsfristen som Europeiska kommissionen fastställde var 2024. Denna övergångsperiod kan dock förlängas med tio år om det sker ändringar i EU-förordningen, vilket kan göras som ett undantag i detta fall och med samtycke av alla medlemsstater. Enligt ministern kommer första halvåret 2023 att visa om det finns en sådan möjlighet.

En viktig faktor i detta beslut är den sjuåriga certifieringsprocessen för halloumi som en produkt med skyddad ursprungsbeteckning. Kadis förklarade: "Om certifieringen av halloumi godkänns inom sju till tio månader, precis som för alla andra ostsorter inom EU, skulle vi ha ett decennium framför oss för att arbeta med mjölkkvoten. Efter sju år utan godkännande har det uppstått mycket tvivel, och producenterna har inte gjort vad de skulle för att nå den här procentsatsen." "Vi tror att Europeiska kommissionen kommer att kompensera för denna förlorade tid genom att bevilja en förlängning till 2029", tillade han.

Enligt ministern lämnade alla mötet nöjda.

Höjda priser för får- och getuppfödare

Enligt Kadis beslutade deltagarna dessutom om höjningar av marknaden för get- och fårmjölk, som kommer att ligga mellan 30 och 35 cent. Det exakta priset beror på objektiva kriterier, t.ex. priset på råvaror (t.ex. spannmål) och den producerade mjölkens kvalitetsegenskaper, t.ex. dess fett- och proteinhalt.

Främjande av cypriotisk vit grillad ost

Ministern sade slutligen att det kommer att göras en gemensam insats för att främja den "cypriotiska vita grillade osten". Denna typ av ost kommer att finnas tillgänglig under ett annat namn och med en annan SUB-beteckning. Han betonade att denna produkt kommer att framställas uteslutande av komjölk och att den under inga omständigheter får ingå i kategorin halloumi med skyddad ursprungsbeteckning.

Källa: CNA

« Tillbaka

© 2024 Charalambides Christis. Alla rättigheter förbehållna.